On Demand vilkår og betingelser

 

1.          ANVENDELSE OG GYLDIGHED

1.1. Når du køber varer via ILLUM On Demand, indgår du aftale med

ILLUM A/S
Østergade 52
1100 København K
CVR-nr.: 27 35 59 43
Telefon: 3314 4002
(herefter benævnt ”ILLUM”, ”os”, ”vi” eller ”vores”)

1.2. Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og finder anvendelse på køb af varer og ydelser via ILLUM On Demand til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

2.          ORDRER

2.1. Du bestiller de varer, som du ønsker at købe, ved at sende os et billede af de ønskede produkter sammen med en beskrivelse via WhatsApp eller Facebook Messenger, som kan downloades her:

WhatsApp

Facebook Messenger

2.2. Anvender du WhatsApp skal du tilføje vores On Demand-nummer +45 28 93 63 19 til dine kontakter, så du kan skrive til os.

2.3. Anvender du Facebook Messenger skal du skrive til vores ILLUM On Demand-messenger via m.me/ILLUMOD.

2.4. Når du skriver til os, vil du efterfølgende blive forbundet direkte til en af vores medarbejdere, som du kan chatte med om betaling og levering, herunder om vi har varerne på lager. Vores medarbejder vil sende dig oplysninger om den samlede købspris og leveringsomkostninger. Dette skal anses som en opfordring til at fremsætte et tilbud.

2.5. Hvis du er enig, vil du blive bedt om at indtaste dit navn, din bopælsadresse, leveringsadressen (hvis denne er forskellig fra bopælsadressen), telefonnummer og en e-mailadresse. Du vil endvidere blive bedt om at vælge betalingsform, samt om at acceptere, at nærværende vilkår og betingelser er gældende for dit køb. Herefter skal du bekræfte dit køb og kontrollere, at indholdet svarer til dine ønsker samt foretage betaling via det link vi har sendt dig. Der er først indgået en endelig og bindende aftale mellem dig og os, når du modtager en e-mail fra os om, at vi har modtaget din betaling.

3.          BETALING

3.1. Det er muligt at betale via Betalingskort eller MobilePay.

3.2. Betalingstransaktionen forestås af en godkendt betalingsformidlingsleverandør. Der kan blive opkrævet et gebyr ved betaling med visse kreditkort svarende til det gebyr, der opkræves af betalingskortudstederen. Gebyret vil blive oplyst i forbindelse med valg af betalingsmiddel.

3.3. Ved modtagelsen af din bestilling reserverer vi beløbet på dit kort. Vi trækker først pengene på din konto, når varerne afsendes fra vores lager.

4.          PRIS

4.1. Alle priser angives inklusive moms. Du skal derudover betale forsendelsesomkostninger. Medmindre andet er anført på bestillingssiden, opkræves ikke andre omkostninger eller gebyrer.

5.           LEVERING

5.1. Varer, som vi har på lager, kan som udgangspunkt forventes leveret indenfor 1-3 hverdage. Vi vil normalvis sende din ordre samme dag, hvis du gennemfører din ordre inden kl. 14:00. Du vil blive oplyst om, såfremt en eller flere varer ikke er på lager, og hvad den forventede leveringstid da vil være.

5.2. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, skal de angivne leveringstider anses for vejledende og uden ansvar.

5.3. Har du spørgsmål til tidspunktet for forventet levering, kan du kontakte os via WhatsApp eller Facebook Messenger.

5.4. For ILLUM Gold Key-medlemmer og ILLUM Black Key-medlemmer er forsendelse gratis. For alle andre er forsendelsesomkostninger for varer sendt med fragtmand kr. 50. Køber du for kr. 1000,- eller mere er der dog altid fri levering.

5.5. Varer leveres til adresser i hele Danmark, dog kun på fastland og brofaste øer.

5.6. Varer leveres som med GLS eller PostNord. Er du ikke hjemme ved leveringen, tager fragtmanden de bestilte varer med retur, medmindre du ved bestillingen har angivet, at fragtmanden må placere varerne i carport, redskabsrum, i trappeopgang eller andet anvist sted. I så fald overtager du risikoen for de leverede varer, når de er placeret på det anviste sted.

5.7. Vi kan vælge, at visse varer leveres på anden vis og på et forud aftalt tidspunkt.

 6.        FORCE MAJEURE

6.1. Vi er ikke ansvarlige, hvis forsinkelse eller manglende levering skyldes en uforudsigelig, udefrakommende begivenhed (force majeure), som forhindrer os i at opfylde en vores forpligtelse. Parternes forpligtelser suspenderes så længe denne begivenhed består. Begge parter kan ophæve en aftale uden yderligere krav består, hvis ikke begivenheden er ophørt inden 14 dage.

7.          FORTRYDELSESRET

7.1. Efter Forbrugeraftaleloven har du som hovedregel ret til at fortryde dine køb og træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for en frist på 30 dage.

7.2. Fortrydelsesfristen på 30 dage regnes fra den dag,

a)   hvor du eller en person, som du har bemyndiget hertil, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om køb af varer

b)   hvor du eller en person, som du har bemyndiget hertil, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om køb af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

7.3. Vær dog opmærksom på, at mange af de varer og ydelser, vi sælger, er undtaget fra fortrydelsesretten. Det vil fremgå af bestillingsforløbet, som du føres igennem, inden du godkender og afgiver din bestilling, hvilke varer og ydelser, der er undtaget fra fortrydelsesretten. Generelt drejer det sig om:

  • Forseglede varer, herunder varer købt i vores Beauty Hall f.eks. parfume, make-up og creme, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

7.4. For at udnytte din fortrydelsesret, skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. Du kan også benytte denne standardfortrydelsesformular www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160666#Bil3, men det er ikke et krav.

7.5. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet til servicecenter@illum.dk.

7.6. Du betaler selv alle omkostninger, herunder forsendelsesomkostninger, forbundet med tilbageleveringen af varerne. Der er også mulighed for, at du i stedet tilbageleverer varerne i butikken.

7.7. Hvis du udøver din fortrydelsesret i overensstemmelse med ovenstående, refunderer vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det fortrudte køb, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du gør fortrydelsesretten gældende. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i en anden tilbagebetalingsmetode. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

7.8. Vi kan udskyde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget de varer retur fra dig, som er omfattet af det fortrudte køb, eller du selv har fremlagt dokumentation for, at du har returneret varerne til os, alt efter hvad der sker først. Du skal returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest 30 dage fra den dato, hvor du har meddelt os, at du gør fortrydelsesretten gældende. Du bærer risikoen for varerne indtil vi har modtaget dem retur på vores returadresse, som er:

ILLUM A/S

CVR-nr.: 27355943

Østergade 52

1100 København K

7.9. Vi forbeholder os retten til at fratrække et beløb svarende til en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering end den håndtering, som har været nødvendigt for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

8.          REKLAMATIONSRET

8.1. Vi bestræber os altid på at levere korrekte og mangelfrie varer og ydelser.

8.2. Skulle du alligevel, mod forventning, modtage en vare eller ydelse, der ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os på servicecenter@illum.dk, så vi kan rette eventuelle fejl.

8.3. Vi vil som udgangspunkt bede dig returnere den defekte vare, så vi kan undersøge den og/eller returnere den til vores leverandør. Du bedes derfor undlade at kassere defekte varer eller varer af dårlig kvalitet inkl. emballagen, indtil du har været i dialog med os. Vi dækker dine forsendelsesomkostninger ved returneringen.

8.4. Købelovens regler om mangler finder anvendelse. Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at du har opdaget manglen. I modsat fald taber du retten til at påberåbe dig manglen. Mangler vil blive udbedret ved ombytning eller returnering af købesummen.

9.          KLAGER

9.1. Ønsker du at klage over en vare eller ydelse, som du har købt hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, hvorefter vi vil behandle din klage.

9.2. Du kan også klage til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klage kan også indgives online på www.forbrug.dk. Retten til at klage kan i visse tilfælde være betinget af, at den vare eller ydelse, som du vil klage over, har kostet mindst kr. 860, hvis du klager over tøj og sko, og kr. 1.050 for andre typer af varer.

9.3. Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

10.          PERSONOPLYSNINGER

10.1. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du kan finde her: https://illum.dk/privacy-policy/

11.          TVISTER

11.1. Disse betingelser og vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret bortset fra dansk rets regler om lovvalg og værneting.

12.          OPDATERINGER

12.1. Disse vilkår og betingelser er gældende fra den 1. oktober 2019.

12.2. Vi kan til enhver tid opdatere disse vilkår og betingelser med virkning for fremtidige køb af varer.